Misiunea scolii

     
Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir asigură o continuitate educativă pentru copii de la 3 la 15 ani, cât și programe de învățare pe tot parcursul vieții, prin atenția acordată tuturor, cu respectarea diferențelor și individualității fiecarui elev. Școala promovează activități care favorizează comunicarea și deschiderea spre viață, într-un spirit cu orizonturi largi și cu o grijă reală pentru dezvoltarea complexă a copilului, în plan intelectual, fizic și afectiv.
    
     Școala noastră are ușile deschise pentru toți cei care au nevoie de educație (copii, tineri, adulți) indiferent de etnie și religie, pentru a asigura apropierea între etnii, cunoașterea și acceptarea reciprocă în vederea unei conviețuiri armonioase. Școala recunoaște faptul că educația este un proces permanent și încurajează atât copiii, cât și adulții sa-și realizeze potențialul și să aspire la excelență.

Scoala Gimnaziala "SINGIDAVA" Cugir

În Şcoala Gimnazială „Singidava” valorificăm trecutul ca să deschidem calea viitorului, punând accent pe competenţele sociale, de comunicare, pe promovare a spiritului de echipă, responsabilităţii şi respectului. Şcoala oferă elevilor o gamă largă de activităţi educative extraccuriculare atractive, multe din ele realizate la propunerea lor, prin aceasta dorind să le încurajăm spiritul de iniţiativă, să le dăm încredere în forţele proprii, să le dezvoltăm gustul estetic, să le susţinem ideile şi chiar să se descopere pe ei înşişi..
Activitatea didactică şi educativă desfăşurată de cadrele didactice este în beneficiul tuturor copiilor, şcoala noastră acordând atenţie atât elevilor cu cerinţe educative speciale, cât şi copilului capabil de performanţă.

Scurt istoric

   Scoala a luat fiinta in toamna anului  1989  in al doilea local al    Liceului  Industrial  Nr. 1, izbutind, prin rezultatele obtinute de elevi si dascali, sa-si creeze un renume printre scolile orasului si judetului.

La propunerea cadrelor didactice din scoala, Inspectoratul  Scolar Alba a aprobat ca incepand cu data de 1 septembrie 2010, unitatea de invatamant sa poarte denumirea de Scoala cu clasele I-VIII "Singidava " Cugir.  Denumirea este legata de cetatea dacica situata pe teritoriul orasului si face parte, potrivit cercetatorilor, din sistemul de cetati fortificate a cetatii capitala Sarmizegetusa. Este locul unde, in anii `70, cercetatorii au scos la iveala in urma unor sapaturi arheologice urmele uneicetati de pamant si un mormant princiar.

Reusita demersului didactico-pedagogic este asigurata de o echipa de cadre didactice calificate, o echipa tanara, dinamica si disponibila, in serviciul elevilor, parintilor si al intregii comunitati.