Misiunea școlii

        Şcoala noastră asigură o continuitate educativă pentru copii de la 3 la 15 ani, cât şi programe de învăţare pe tot parcursul vieţii, prin atenţia acordată tuturor, cu respectarea diferenţelor şi individualităţii fiecărui elev. Şcoala promovează activităţi care favorizează comunicarea şi deschiderea spre viaţă, într-un spirit cu orizonturi largi şi cu grija reală pentru dezvoltarea complexă a copilului, în plan intelectual, fizic şi afectiv.

Școala noastră are ușile deschise pentru toți cei care au nevoie de educație (copii, tineri, adulți) indiferent de etnie și religie, pentru a asigura apropierea între etnii, cunoașterea și acceptarea reciprocă în vederea unei conviețuiri armonioase. Școala recunoaște faptul că educația este un proces permanent și încurajează atât copiii, cât și adulții sa-și realizeze potențialul și să aspire la excelență.

Despre

În Şcoala Gimnazială „Singidava” valorificăm trecutul ca să deschidem calea viitorului, punând accent pe competenţele sociale, de comunicare, pe promovare a spiritului de echipă, responsabilităţii şi respectului. Şcoala oferă elevilor o gamă largă de activităţi educative extraccuriculare atractive, multe din ele realizate la propunerea lor, prin aceasta dorind să le încurajăm spiritul de iniţiativă, să le dăm încredere în forţele proprii, să le dezvoltăm gustul estetic, să le susţinem ideile şi chiar să se descopere pe ei înşişi..
Activitatea didactică şi educativă desfăşurată de cadrele didactice este în beneficiul tuturor copiilor, şcoala noastră acordând atenţie atât elevilor cu cerinţe educative speciale, cât şi copilului capabil de performanţă.

Scurt istoric

    Şcoala Gimnazială Singidava Cugir a luat fiinţă cu titulatura de Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 4 Cugir în anul şcolar 1989-1990 în localul II al Liceului Industrial nr. 1 Cugir.

Începând cu anul şcolar 2010-2011 Şcoala cu cls. I-VIII Nr.4 Cugir îşi schimbă denumirea  în  Şcoala cu cls. I-VIII „SINGIDAVA” Cugir.

De această unitate şcolară aparţin structurile Grădiniţa cu Program Normal „VOINICEL” Cugir care funcţionează într-un local modern din imediata apropiere a şcolii, iar din anul şcolar 2012-2013 şi Grădiniţa cu P.P. PRICHINDEL Cugir.

În anul şcolar 2011-2012 prin Hotărârea Consiliului Local nr.25/14.02.2012 s-a aprobat comasarea prin absorbţie a Şcolii cu clasele I-VIII SINGIDAVA şi a Şcolii cu clasele I-VIII Nr.2, primind denumirea de Şcoala Gimnazială SINGIDAVA.

Acest website este sustinut de electrov.ro – Dezvoltat de CUN.ro – Partener TRILILA.ro