Misiunea scolii


Scoala Gimnaziala "Singidava" Cugir asigura o continuitate educativa pentru copii de la 3 la 15 ani, cat si programe de invatare pe tot parcursul vietii, prin atentia acordata tuturor, cu respectarea diferentelor si individualitatii fiecarui elev. Scoala promoveaza activitati care favorizeaza comunicarea si deschiderea spre viata, intr-un spirit cu orizonturi largi si cu o griji reala pentru dezvoltarea complexa a copilului, in plan intelectual, fizic si afectiv.

Scoala noastra are usile deschise pentru toti cei care au nevoie de educatie (copii, tineri, adulti) indiferent de etnie si religie, pentru a asigura apropierea intre etnii, cunoasterea si acceptarea reciproca in vederea unei convietuiri armonioase. Scoala recunoaste faptul ca educatia este un proces permanent si incurajeaza atat copiii, cat si adultii sa-si realizeze potentialul si sa aspire la excelenta.

Scoala Gimnaziala "SINGIDAVA" Cugir

In Şcoala Gimnazială €Singidava€ valorificăm trecutul ca să deschidem calea viitorului, pun¢nd accent pe competen£ele sociale, de comunicare, pe promovare a spiritului de echipă, responsabilită£ii şi respectului. Şcoala oferă elevilor o gamă largă de activită£i educative extraccuriculare atractive, multe din ele realizate la propunerea lor, prin aceasta dorind să le ®ncurajăm spiritul de ini£iativă, să le dăm ®ncredere ®n for£ele proprii, să le dezvoltăm gustul estetic, să le sus£inem ideile şi chiar să se descopere pe ei ®nşişi..
Activitatea didactică şi educativă desfăşurată de cadrele didactice este ®n beneficiul tuturor copiilor, şcoala noastră acord¢nd aten£ie at¢t elevilor cu cerin£e educative speciale, c¢t şi copilului capabil de performan£ă.

Scurt istoric

   Scoala a luat fiinta in toamna anului  1989  in al doilea local al    Liceului  Industrial  Nr. 1, izbutind, prin rezultatele obtinute de elevi si dascali, sa-si creeze un renume printre scolile orasului si judetului.

La propunerea cadrelor didactice din scoala, Inspectoratul  Scolar Alba a aprobat ca incepand cu data de 1 septembrie 2010, unitatea de invatamant sa poarte denumirea de Scoala cu clasele I-VIII "Singidava " Cugir.  Denumirea este legata de cetatea dacica situata pe teritoriul orasului si face parte, potrivit cercetatorilor, din sistemul de cetati fortificate a cetatii capitala Sarmizegetusa. Este locul unde, in anii `70, cercetatorii au scos la iveala in urma unor sapaturi arheologice urmele uneicetati de pamant si un mormant princiar.

Reusita demersului didactico-pedagogic este asigurata de o echipa de cadre didactice calificate, o echipa tanara, dinamica si disponibila, in serviciul elevilor, parintilor si al intregii comunitati.