Ziua portilor deschise

Marți, 28.02.2017 este ziua porților deschise.
– ora 10-12 ateliere creative pentru preșcolari
– ora 15-18 porți deschise pentru părinți și copii

CINE SUNTEM ?

 

 

Școala Gimnazială Sigidava Cugir este o școală a deschiderii spre nou, spre cunoaștere, o școală a dialogului sincer și corect cu toți cei care ne calcă pragul. Este o unitate de învățământ cu predare în limba română, care școlarizează elevi în clasa pregătitoare și clasele I – VIII.

 

  Iată 10 MOTIVE pentru a-ți lăsa copilul să învețe la  școala noastră:

 

  1. Clasele pregătitoare își vor desfășura activitatea la localul central din Str. Al. Sahia, nr.16, școala se află într-o zona curată, nepoluată și sigură.
  2. Dispunem de săli de clasă modern utilate, cabinete de științe, Centru de documentare și informare, cabinet IT, terenuri de sport, cabinet medical și de consiliere psihologică, bibliotecă cu un număr mare de volume.
  3. Resursele materiale ale școlii sunt puse în valoare de dascăli preocupați de realizarea unui  învățământ de calitate. Cadrele didactice beneficiază de o bună pregătire profesională, de o bogată experiență, dar și de pasiune, dăruire, ceea ce le permite organizarea și desfășurarea unui proces instructiv – educativ de calitate. La clasele pregătitoare avem învățători titulari: Mihaela Codea și Corina Hațegan.
  4. Oferta educațională a școlii este generoasă și atent concepută, în așa fel încât procesul instructiv – educativ să fie centrat pe elev și să respecte particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor, interesele și aptitudinile acestora.
  5. În anul școlar 2017-2018 încercăm să venim în sprijinul elevilor din clasele pregătitoare și clasele I-IV făcând demersurile necesare  pentru obținerea avizelor de implementare a  Programului ”Școală după școală” derulat în colaborare cu Asociația de părinți, Asociația ”Educator 2007” și Primăria Orașului Cugir. În cadrul acestui program elevii noștri vor fi sprijiniți zilnic în efectuarea temelor, fiind implicați și în numeroase activități educative sau sportive.
  6. Activitatea managerială, dinamică și creatoare, asigură o bună desfășurare a procesului didactic, o bună gestionare a resurselor umane și materiale și creează un climat propice dezvoltării personalității elevilor noștri.
  7. Elevii Școlii Singidava Cugir sunt ambițioși , pasionați de învățătură, obținând an de an rezultate deosebite la examenele naționale, concursuri și olimpiade școlare, concursuri sportive.
  8. Am obținut rezultate bune și foarte bune examenele de Evaluare Națională și la admiterea în învățământul liceal 2016.
  9. Elevii școlii noastre sunt implicați în activități de voluntariat în cadrul Clubului Impact ”Zâmbiricii norocoși”, Asociația ”Educator 2007” și desfășoară acțiuni de  ecologizare în parteneriat cu Asociația Năsâpiște.

10. Desfășurăm o paletă largă de activități extracurriculare: vizite, excursii, vizionare de spectacole, organizarea de serbări școlare, concursuri, proiecte și parteneriate, cercuri de pictură, muzică și ansambluri sportiv